ADS BY VOICE

ކޮރޯނާ ވައިރަަސް ޖެހިފައިވާ ހަތަރުވަނަ މީހަކު މެލޭޝިޔާއިން ފެނިއްޖެ

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވޫހާން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ހަތަރުވަނަ މީހަކު މެލޭޝިޔާއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގައުމުގެ ހެލްތް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ.ނޫރް ހިޝާމް އަބްދުﷲ އާއި ހަވާލާދީ ދަ ސްޓާ ނޫހުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި މީހާއަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާާ މީހެކެވެ. މި މަހުގެ 22ވަނަ ދުވަހު 17އެހެން ޗައިނާާގެ ފަތުރުވެރިންނާއި އެއްކޮށް މި މީހާ މެލޭޝިޔާއަށް އެތެރެވެފައިވަނީ ބަހެއްގައި ސިންގަޕޫރު މަގުންނެވެ.

މީނާއާއި އެކު ދަތުރުކުރި 17. މީހުންގެ ޓެސްޓްތައް ހެދިއިރު، އެމީހުންގެ ގައިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުފެންނަކަމަށްވެއެވެ. ނަމަވެސް ދިމާާވެދާނެ ހާލަތަކަށް ބަލައި މި ފަރާތްތައް ވަނީ ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ.

ހުން އައިސްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި މީހާ ވަނީ މިމަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިޔާގެ ޖޮހޮރް ބަހްރޫ ހިސާާބުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައެވެ. މި މީހާގެ ކިބައިން އަދި މިހާތަނަށް ފެންނަމުންދަނީ ކެއްސުމާއި ހުންކަމަށް ޑރ.ނޫރް ހިޝާމް އަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެލޭޝިޔާގައި މި މީހާގެ އިތުރުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިގެން ފަރުވާދެމުންދާ އިތުރު ތިންމީހުންނަކީވެސް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނެވެ. މިއީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުރި އެ ވައިރަސް ޖެހުނު ފިރިހެންމީހާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު