ADS BY VOICE

ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފިޔާތޮށި ކުލައިން ފުރާލައިފި

- 3 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އިިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ "މަގޭ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ހަފްލާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއި އެކު މި ޖަލްސާ ފަށާފައިވާއިރު، އެ ސަަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިހުރި ގޮނޑިތައް ފުރިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޮޅަށްވެސް ތިބިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ ވެރިކަން ގެއްލުނުފަހުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންނާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހަމަ މި ސަރަހައްދުގައި އެމްޑީޕީން ވަނީ އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުވެސް ބާއްވާފައެވެ. ނަަމަވެސް އެ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ މަދުވުމާއިއެކު އިދިކޮޅުގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ޖަލްސާއެކެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ގިނަވެފައިވަނީ ރަށްރަށުން މީހުން ގެނެސްގެންކަމަށާއި، އެތަނުގައި ބިދޭސީން އެބަތިބިކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

75%

25%

0%

2 ކޮމެންޓް

ކާނިވާ ސަރަހަށްދު ރޭފުރާލީ ހުސްބަންގާޅިން މިހާރު ސެލްފީ ރައީސް ޝާލިހުއާ ގަންޖާބޯރައީސް ނަސީދާ ކާމިނީގޭ ރަން30 އަހަރުގެ ބާނީ މައުމޫނާ ޖޭޕީގެލީޑައ ގާސިމް އާ އަދާލަތު ޕާޓީގެލީޑައ ސެޚު އިމުރާނާ މިބައިގަޑް ބިރުންފިލާއިފި ޕީޕީއެމްރޭ ބޭއްވިޖަލް ސާގަ ބަންގާޅިންގިނަކަމުން

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު