ADS BY PIZZA KITCHEN

މާދަމާ ދަންވަރުން ފެށިގެން އިޓަލީ މީހުން ރާއްޖެއަށް އައުން މަނާ!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިޓަލީވިލާތުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން މަނާކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އެގޮތުން މާދަމާ ދަންވަރު 12:00 އިން ފެށިގެން އިޓަލީން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެއަކަށް އެތެެރެ ނުވެވޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. 

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި ނިންމެވުން ނިންމާފައިވަނީ މިވަގުތު ދިވެހިންގެ ސިއްހަތު މުހިންމު ކަމަށް ފެންނާތީކަމަށާއި، މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިއަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ އިޓަލީން ދިވެހިރާއްެޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާއި، އެގައުމުގައި ޓްރާންސިޓް ކުރުމަށްފަހު އަންނަ ފަރާތްތައްވެސް ރާއްޖެއަށް ވަނުން މަނާާކޮށްފައެވެ.

 މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެެއިން ފުރަން ބޭނުންވާ އިޓަލީގެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފަހިކޮށްދޭން މާދަމާ އެއާޕޯޓުގައި ޚާއްސަ ހެލްޕް ޑެސްކެއްވެސް ގާއިމްކުރާނެކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު