ADS BY VOICE

ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސިވިލާާތުގެ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ވަނީ ކްލެރެންސް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނަކު ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

އެފަރާތުން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބައެއް އަލާާމާތްތައް ޕްރިންސް ޗާލްސްެގެ ކިބައިން ފެނުނު ނަމަވެސް، ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށާއި އަނބިކަނބަލުންނާއި އެކު އެކަހެރިކޮށް ހުންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޗާލްސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރިންްސް ޗާާލްސްއަށް ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ޖެހުނު ގޮތެއް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު