ADS BY VOICE

ދެ ރައީސުންނަށް ފާޑުކިޔައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް ލިޔުން ފޮނުވުނީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން: އެމްޕީއެލް

- 1 month ago 7 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފާޑުކިޔައިގެން ކަމަށްބުނެ ހިތަދޫ ޕޯޓްސްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ލިޔުން ފޮނުވުނީ "އިދާރީ އޮޅުމަކުން" ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ހިތަދޫ ޕޯޓްސްގެ މުވައްޒަފަކު އަޅާފައިވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލު ނުކޮށް، ދެ ރައީސުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފާޅުގައި ލިޔަމުންދާތީ ފަހުގެ އިންޒާރަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނާ ލިޔުމެއް މިއަދު މީސް މީޑިޔާގައި ވަނީ ދައުރުވެފައެވެ. ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1ގެ މަގާމުގައި ހުރި މީހެކެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މީސް މީޑިޔާގެ އެކި މަންސަތަކުގައި ގިނަބަޔަކު ދަނީ މި ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ސަރުކާރުގެ އިންތިޚާބީ ވައުދުތަކާއި ދެކޮޅުކަމެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

މި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެއީކަމަށް ލިޔުމުގައި ޖެހިފައިވަނީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން މިހާރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން މީޑިޔާތަކާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިޔުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެއީކަމަށް ޖެހިފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި، ފަހުން އެ ލިޔުން އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު ފޮނުވުނު ކަމަށެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ހިލާފުވެގެންކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅާ ވަނީ މިނިވަންކަމާއި އެކު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާނުލާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

7 ކޮމެންޓް

ލިޔުންތަކުގައި. ބަލާނުލީ ސޮއި ކުރީ އަތަށް އެރި ލޮޅުމަކުން.

ހަބަރު