ADS BY PIZZA KITCHEN

މި ސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ދަރަނީގެ ފައިސާ މި ސަރުކާރުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަނބުރާ ދައްކާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހިޔާ މަޝްރޫއުއަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ސިލްސިލާ ޓްވީޓްތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ފިޔަވައި ހަދާފައިވާ ގިނަ ތަންތަނަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ކަމަށެވެ. އަދި އެތަންތަން ތަނަވަސްވެ، އަގު އެކަށީގެންވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެތަންތަނާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ދަރަންޏެއް ނޯންނާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ދަރަނިވެސް ސަރުކާރުން ދައްކާނެ އަދި އިތުރު ތަނަވަސް ފްލެޓްތައްވެސް އަޅާދެއްވާނެ"، މިސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަރަނިތައް ދައްކާނެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވީނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނަކީ 15 އަހަރުން ދައްކައި ނިންމާގޮތައް ނަގާފައިވާ ލޯނެކެވެ. މި ލޯނު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިޔާ ފްލެޓްއަށް މީހުން ވަނުމާއެކު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާއިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޫބައްދައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަކަފޫޓަކަށް 900 ރުފިޔާގެ މަގުން އަސްލު އަގުހުރި މަސައްކަތެއް 1900 ރުފިޔާއަށް ކުރުމުން ތަފާތުވި ބަޔަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު އުފެދޭކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ މިންވަރަށް އަގު އުފުލީ ދަރުވާލުމަށްފަހު ފަހުން ގަންނަންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އެކަމުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާ އަދި އެފްރިކާގެ ގައުމުތައް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ނަންގަވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު