ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެ: ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށ 197 މިލިއަން ރުފިޔާ ވޯލްޑްބޭންކުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

- 4 weeks ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލި، މުސާރައަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޯލްޑް ބޭންކުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމް “ކޯވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް” އަށް 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 197.38 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިން އެހީގެ ސަބަބުން ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އިނާޔަތް ދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މި އެހީގައި ހިމެނެނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (އައިޑީއޭ) އިން ދޭ 6.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި 6.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީ އެވެ. އައިޑީއޭ އަކީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއްގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ގޮތްޕެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެހީ:

ކޯވިޑާއި ގުޅިގެންވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ގިނަ އެހީތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. މި ގޮތުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިން ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާއިން ވަނީ ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 31 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފައެވެ. ކެނެޑާއިން ވަނީ 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައެވެ.

ޖަޕާނުން 8.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފައިވާއިރު، އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްފް) އިން ރާއްޖެއަށް 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވެއެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން 3 މިލިއަން ޔޫރޯ (50.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ހިލޭ އެހީ ދޭން ނިންމާފައި ވާއިރު، އަދި އިންޑިއާއިން ވަނީ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރެންސީ ސްވޮޕް ފެސިލިޓީއެއް ދީފައި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވޯލްޑް ބޭންކުން ކުރިން ވަނީ 17.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވެ އެވެ. އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ވަނީ 600،000 ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެ އަށް ދީފަ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިންވެސް ވަނީ 77.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސިއްޙީ ސާމާނު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު