ADS BY VOICE

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިއަދު ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު 16:30 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް މާލެއިން ފެނުނު ފަހުން އެމަނިކުފާނު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާނެ ރަަސްމީ ތާރީޚު އެމަނިކުފާނު އިއުލާންކުރައްވާނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު