ADS BY VOICE

ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ މެންބަރު ވިޝާމް ހިމެނޭ ކޮމިޓީން މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގެ ކުރީ ސަފުގައި!

- 3 weeks ago 3 - އިނާޒް މޫސާ

މީޑިއާތަކުގެ ހަމަތަކާއި އަހުލާގީ މިންގަނޑައި ހިލާފަށް އަމަލުކުރާ މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ގަވާއިދެއް ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އަށް އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމްއެމްސީއަށް މިކަން އަންގާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މަޖިލީހުގެއަމީން އާއްމު ފާތުމަތު ނިއުޝާ ސޮއިކުރައްވާ މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފޮނުވި އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ވަކި ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ވަކި ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ނަމަ، އެހެން ގޮތަކަށް އެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، ގަވާއިދު ހެދުމަށް ދެވޭ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 2،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނިދާނެ ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ބާރު އަޅައި މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިރު އެ ކިމިޓީގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިޝާމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ނިމި ދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެތައް ޖޫރިމަނާއަކާއި، ލިޔުނު ހަބަރާއި ގުޅިގެން އެތައް ފަހަރަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ އަޑު އުފުއްލެވި ވިޝާމް މިއަދު މީޑީއާގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހަނު ހުންނެވުމުން މީޑިއާގެ ބައެއްފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވިޝާމްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުޤައްރިރު މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްވެސް އަންނަނީ މީޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން "ވޮއިސް" އާއި ވާހަކަ ދެއްކެވި މެންބަރުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

މަޖިލީހުން މީޑިއާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާފައި، ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ ނުފޫޒް ގަދަ ބަޔަކު ސަފާރީއެއްގައި ކުރި ރޭޕްގެ ހާދިސާ މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރޯޔަލް ރޭޕްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު މި ރޭޕް ކޭސްގެ ގައި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ފިރިކަލުންނަށެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައިވަނީވެސް މަޖިލީހުންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިއާއެކު އަންހެނުންގެ ހައްޤަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލާ ޝަފީއާ ރިޒާ ވަނީ މިފަދައިން ކަން ކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

100%

0%

3 ކޮމެންޓް

މީގެކުރިން ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން މީޑިއާއެއް ޖޫރިމަނާކޮށް ރޯކޮށްލީ ވިޝާމް ކުރީސަފުގަ ހުރެގެންތަ. އޭރުގަ އަނގައިން ބުނާނެ މީޑިއާއެއް ނެތް. ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ވޮއިސް އިން ތި ކުރާ މަސައްކަތަށް ސާބަސް

ތީ ހަމަ ވެންމަސް ވެނަށް ކާންދިނުން ކަހަލަ ކަމެއް.

ހަބަރު