ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުން: އެޗްޕީއޭ

- 2 weeks ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ އެޗްޕީއޭއިން ރޭ އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާއި 14 ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދު ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ޖުމްލަ 891 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން 76 ސާމްޕަލް ނުވަތަ 9 އިންސައްތަ ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއީ ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރުގެ އިތުރުވުމެއްކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނިގޮތުގައި ކޮވިޑް-19ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނިގޮތުގައި ކޭސްތަކުގެ ޑަބަލިންގ ޓައިމްވެސް ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ. ޑަބަލިންގ ޓައިމަކީ ކޭސްތައް މިހާރު ހުރި އަދަދުން ދެގުނަ ވުމަށް ނަގާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދެވެ. އެގޮތުން އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ތިން ހަފްތާގައި ޑަބަލިންގ ޓައިމް ވަނީ ތިން ގުނަ ދަށްވެފައެވެ. ޖޫން މަހުގެ 24-30 އަށް މި އަދަދު 116ގައި ހުރިއިރު، ޖުލައިމަހުގެ 8-14 އަށް މި އަދަދު ހުރީ 39 ދުވަހުގައެވެ.

މިކަމުގެ މާނައަކީ މިދިޔަ ތިން ހަފްތާއާއި އަޅާބަލާއިރު ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ. 

އެޗްޕީއޭއިން އިތުރަށް ބުނިގޮތުގައި ޖުލައި މަހުގެ 8-14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަފްތާގައި ފެނުނު 300 ކޭސްގެ ތެރެއިން 91 ކޭސް ނުވަތަ 30 އިންސައްތަ ކޭސްތަކަކީ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތަކެކެވެ. މިފަދައިން އިންޑެޕެންޑެންޓް ކޭސްތައް ގިނަވުމަކީ ބޮޑު ކޮމިއުނިޓީ ސްޕެރެޑެއް އޮތްކަމުގެ ހެއްކެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަދި ހަމަ އެ ހަފްތާއަކީ 17 އިންސައްތައިގައި، މި ބައްޔާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ އެނދުތައް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވުނު ހަފްތާއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނިގޮތުގައި އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތިން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި، އެހެން ޚާއްސަ ސިއްހީ ހާލަތުތައް ހުންނަ ހުންނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެނދުމަތިކުރެވެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު