ޖޭޕީ

ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅު މަގަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި - ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުމަގަށް ސާބިތުކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އަޅައިފިކަން ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެބޭފުޅުންނަށް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.ޤާސިމް މިހެނ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރުމަށް ހައި ކޯޓުން މިރޭ އަ...

2 10 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU