ޖޭޕީއާއި ހެދި އިދިކޮޅާއި ސަރުކާރު އޮޅެނީ؟

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު 2013ގައި އިންތިޚާބުކުރީ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ޕީޕީއެމް، އެމްޑީއޭ، ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ޔާމީން އެންޑޯޒްކުރީ ގައުމާއި ދީނަށްޓަކައި ކަމަށްބުނެއެވެ. އެހެނަސް މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ، މި ފަރާތްތަކުގެ ކޯލިޝަން ގުޅުމުގ...

0 1 year ago