ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު، މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އިންޑިއާގެ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގަ...

0 3 days ago