ޚަބަރު

އިންޓަރނެޓް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ނިމުނުތާ ދެމަސް، އުފާވެރި ޚަބަރެއް އަދިވެސް ނުލިބޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިންޓަރނެޓްގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް އައިއެސްޕީތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުތާ ދެމަސް ވެއްޖެކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.މިނިސްޓަރ މަލީހު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ޔުނިވާސިޓީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރާ ދަރިވަރ...

0 6 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU