ޚަބަރު

ފެބްރުއަރީ އިން ފެށިގެން ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާއި ނުލައި ދިވެހިންނަށް މޮރޮކޯއަށް ދެވޭނެ!

އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާއި ނުލައި ދިވެހިންނަށް މޮރޮކޯއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މޮރޮކޯއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގެން އުޅުއްވ...

0 8 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU