ޚަބަރު

މަސައްކަތު މޫދަށް އެރިއުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތި ހަދަން މޫދަށް އެރުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އަކުނިވަޔަށް ދަމައިގެން ހާލު ދެރަވެގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެ...

0 17 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU