ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ނަޝީދު ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ ދައްކަވާކަމަށް މެންބަރު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - ރިމާހް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ހޮންގކޮންގްގައި ޗައިނާއިން އަމަލުކުރަމުންދަނީ 1984 ސީނޯ-ބްރިޓިޝް ޖޮއިންޓް ޑެކްލެރޭޝަނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ރޭ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޚަބަރެއް ކުއޯޓް ޓްވީޓް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސްކަންވެސް އަދާކުރައްވާ ސައީދު ވިދާޅުވީ ކަނޑުކޮސް ވާހަކަތައް މާބޮޑަށް ގިނަވާތީ، ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭހުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގައުމުތަކަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

"ކަރަންޓް ބިލް ވަނީ ބޮޑު. ކުރާކަށް މަސައްކަތެއް ނެތް. މިކަމާ އުޅެމާ ހިންގަވާ"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު