ADS BY VOICE

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ސޮއިކުރައްވާ ނެރުނު ގަރާރެއްގައި ވާގޮތުގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިހާރު ވަނީ 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވީ ދުވަހާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. 

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު