ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އައްޔު އަދި ޝާދިންގެ ކަވަރ މެޝްއަޕް އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަފަހަރު މީހުން އަހައިފި

- 5 months ago 0 - ރިމާހް

ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދެ ޒުވާން މިއުޒިކީ ފަންނާނުންކަމަށްވާ އަލީ އިނާން ސައީދު (އައްޔު) އަދި އަހުމަދު ޝާދިންގެ ކަވަރ މެޝްއަޕް، ސައުންޑްކްލައުޑުން އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު މީހުން އަހައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދިވެހި ލަވަތަކުގެ ކަވަރތަކެއްގެ މި މެޝްއަޕްގައި އައްޔު އަދި ޝާދިންގެ އަޑުން ދިވެހި މަޝްހޫރު ލަވަތަކެއް އިވިގެންދެއެވެ. ސައުންޑްކްލައުޑްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި މެޝްއަޕްގެ ކޮމްޕޯސިންގ، މިކްސިންގ އަދި މާސްޓަރިންގ ހަދާފައިވަނީ ހަސަން ޒާހިރު (ތުއްތު)އެވެ.

މި މެޝްއަޕްއަށް އެއް ލައްކަައަށްވުރެ ގިނަ ޕްލޭ ލިބުމާއި ގުޅިގެން އައްޔު އަދި ޝާދިން ވަނީ މި މެޝްއަޕް އަޑުއަހައި ކަމުދިޔަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ގިނަ ލަވަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޝާދިން އަދި އައްޔުވެސް ވަނީ މި ދާއިރާގައި ކުރިއެރުމަށް އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުވެރިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޝާދިންއަކީ 1438 ބޭންޑްގައި ވޯކަލިސްޓެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ފަރާތެކެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ އާންމުކޮށް ނެރުނު ފުރަތަމަ ލަވަކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް ފުރަތަމަ ފެނިގެންދިޔަ އައްޔު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވި ކަވަރ ލަވަތަކެއް ނެރެފައެވެ. 

ލަވައިގެ ލިންކް:

https://soundcloud.com/aliinaansaeedh/ayyu-ft-shaadhin-official-cover-mashup?ref=clipboard

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު