ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި އެނދުމަތިކޮށްފައި އޮތް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއަދު އިރުއޮއްސި 06:24 ހާއިރު ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާއަކީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހެކެވެ.

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30ވަނަ ކޮވިޑް މަރުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަނޑަައަޅާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު