ADS BY PIZZA KITCHEN

14 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ގްރޫމްކޮށްގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

14 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ގްރޫމްކޮށްގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފުލުހުން ބުނީ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަން (ތ. އަދި ލ.އަތޮޅު)ހިމެނޭ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެކި ދުވަސްމަތިން 14 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ގްރޫމްކޮށް ޖިންސީ ގްރޫމްކޮށް ޖިންސީ އަމަލު ހިންގަން ހިތްވަރުދީ، ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން އުޅުނު މައްސަލައެއް 30 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޮކްޓޯބަރ 5ވީ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

‎ގްރޫމްކުރުމަކީ ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމަށްޓަކައި، އެކުއްޖާއަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މާއްދީ އެއްޗެއް ދީގެން އެކުއްޖާއާ ޖަޒުބާތީ ގުޅުމެއް ގާއިމުކޮށް، އެކުއްޖާގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމެވެ. 

ފޮޓޯ: ވަން އޮންލައިން

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު