ADS BY VATHIYARA

ރާއްޖެއިން އިތުރު 49 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ!

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރާއްޖެއިން އިތުރު 49 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެޗް.ޕީ.އޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިއްޔެގެ އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 49 މީހުން އަލަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 33 ދިވެހިންނާއި 16 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއާއިއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އަދަދު ވަނީ 10،943 އަށް އަރާފައެވެ.މީގެ ތެރެއިން 389 މީހަކަށް އައިސޮލޭޝަންގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު 68 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަަޅުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 9،783 އަށް އަރާފައެވެ.

މިބަލީގައި މިހާތަނަށް 35 ވަނަ މީހަކުވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު