ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ސުލްހަވެރި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފި

- 4 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސުލްހަވެރި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިކަން ވަނީ އެ އެއްވުން އިންތިޒާމްކުރި ވޮއިސް އޮފް ޗިލްޑްރެންގެ ފަރާތުން ޓްވިޓަރގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވުމެއް ކުުރިއަށްގެންދިޔަ ބަޔަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމުންވެސް އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މައްސަލައިގައި 5 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައި ވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2 ފިރިހެނުންނާއި 3 އަންހެނުންނެވެ.

ޕޮޓޯ: ޖެރީ


0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު