ADS BY PIZZA KITCHEN

މެމްބަރު ޝިޔާމް ހާލުދެރަވެގެން އެޑްމިޓްކޮށްފި

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޝިޔާމުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ އޭޑީކޭގައި އެޑްމިޓްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝިޔާމްގެ ހާލުދެރަވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިންނަވަނިކޮށެވެ.

ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ "ވޮއިސް" އަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި ޝިޔާމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުންގަދަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޝިޔާމަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނުކަމަށް ބައެއް މީޑީއާތަކުގައި ފަތުރާ ހަބަރު ހީނާ ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

ޝިޔާމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާމެދު އިތުރު ތަފްސީލެއް އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު