ADS BY PIZZA KITCHEN

އުނގޫފާރުން ފެނުނީ ފޯލްސް ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއްކަމަށް ބުނެފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރ.އުނގޫފާރުގައި ނެގުނު ރެންޑަމް ސާމްޕަލްއަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ ފޯލްސް ޕޮޒިޓިވެއްކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ބުނީ އުނގޫފާރުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ސާމްޕަލް އިތުރަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ނެގެޓިވްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަދަމުންދާ ރިސޯރޓެއް ކަމަށްވާ ކުޑަކުރަތުން އުނގޫފާރަށް މީހުން އައިސްފައިވާތީ، އުނގޫފާރުން އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކްޓިވް ސަރވެއިލެންސް ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އުނގޫފާރު އޮންނާނީ މޮނިޓަރިންގް ހާލަތުގައިކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އުނގޫފާރު އަދި މިސަރަހައްދުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެއްބާރުލުމަށް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު