ADS BY VATHIYARA

އަދީބުގެ ހާލުދެރަވުމުން ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު ފިނިފެންމާގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަައްސަލައިގައި ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ، އެބޭފުޅާ ބަލިހާލުކޮޅު ހުރިގޮތުން ކެންސަލްކޮށްފިއެެވެ.

ADS BY MUSCMV

މި މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 15އަަހަރުގެ ޖަލުހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުން ތާވަލްކޮށްފަައިވަނީ މިއަދަށެވެ.

މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން އަދީބުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތް ކެންސަލްކުރީ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އަދި އަދީބުގެ ހާލަތު އެހާ ރަނގަޅުނުވާތީ، އަދީބުގެ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކަމަށެވެ.

އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި ހިލަކޮޅެއް އުފެދުމުން އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އޭނާ ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ނައްތާލުމަށް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އަދީބަށް ފުރިހަމަ ފަރުވާ ދެވޭނީ ގޭބަންދުގައި ހުރެގެންކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ އާއިލާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު