ADS BY PIZZA KITCHEN

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅިގެން ގދ.ތިނަދޫ އަދި ގއ.ވިލިނގިލިން ސާމްޕަލް ނަގަނީ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ގއ.ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅިގެން ގދ.ތިނަދޫ އަދި ގއ.ވިލިނގިލިން ވެސް ސާމްޕަލް ނަގާނެ ކަމަށް  ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ގއ.ދެއްވަދޫ އިން މިހާތަނަށް 22 މީހަކުވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.އޭގެ ތެރެއިން4 މީހަކު ލ.ފޮނަދޫގައި ހުރިއިރު، ދެމީހަކު ހުޅުމާލޭގައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވެއްގައި ގއ.ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން އާންމުކޮށް އެރަށުން މީހުން ދަތުރުކުރާ ރަށްތަކުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.އެގޮތުން ގދ.ތިނަދޫ އަދި ގއ.ވިލިނގިލީގައިވެސް ސާމްޕަލް ނަގާނެއެވެ.

"އާންމުކޮށް ދެއްވަދޫ ކަހަލަ ރަށަކުން މީހުން އެކި ބޭނުމަށް، މިސާލަކަށް ސިއްހީ ބޭނުމަށްވެސް، އެނޫން ބޭނުމަކަށްވެސް ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރަށްރަށުގައި އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ. އެގޮތުން ގއ. ވިލިނގިލީ، ގދ. ތިނަދޫގައި އަދި ލާމު އަތޮޅުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަންވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިގެންދާނެ." ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެއްވަދޫގެ ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ގިނަވަމުންދާއިރު، އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހަށް ފަހު ދެއްވަދޫން އަތޮޅުތެރޭގެ އެއްވެސް ރަށަކަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ހެލްތު ސެންޓަރަށް އެކަން އަންގަން އެދިފަ އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު