ADS BY PIZZA KITCHEN

ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކްގައި ޚާއްސަ ޔޯގާ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކްގައި ޚާއްސަ ޔޯގާ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 6-7 އަށް މި ސެޝަންތައް އޮންނާނެއެވެ. މިއީ އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ޔޯގާ ސެޝަންތަކުގެ ބައިވެރިން އަމިއްލަ ޔޯގާ މެޓްތަކާއި، ފެންފުޅި ގެންދަން ވަނީ އެދިފައެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މިއަދުވެސް ވަނީ މި ހަރަކާތް ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

50%

50%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ކީއްކުރާނީ މިފަސްގަނދު ފަސާދަވެއްޖެ.

ހަބަރު