ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އުމުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހާނެ!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އުމުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް-19 ބައްޔާއި ދެކޮޅަށް ދޭ ވެކްސިން ނުޖަހާނެކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްއީއޯސީން ނެރުނު މައުލޫމާތު ކަރުދާހެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުމުރުފުރާތަކަކަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ވެކްސިންތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި ވެކްސިންތައް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ޓެސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ، އެކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދޭނެކަމަށް އެ ސެންޓަރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައި ތަރުތީބެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއީ ސިއްހީ އަދި އިޖްތިމާއީ ޚީދުމަތުގައި އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް، ބައްޔަށް ހުށައެޅިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުވާނެ ފަރާތްތައް އަދި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނެވެ. މި ވެކްސިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންވެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ބަލި މީގެކުރިން ޖެހި، މިހާރު ރަނގަޅުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް މި ވެކްސިން ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ހުށައެޅުމުން މި ބައްޔާއި ދެކޮޅަށް ދިފާއީ ނިޒާމްގައި ރައްކާތެރިކަން އުފެދި ދެމި ހުންނަ މުއްދަތު އަދި ރަނގަޅަށް ހޯދިފައި ނެތުމުންނެވެ. މި ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކުރިން އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ މީހުން، ބަލިން ރަނގަޅުވެ އަލާމާތްތައް ފިލައިދަންދެން ވެކްސިން ނުޖަހާ މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަސްކަމުގައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންސާނާގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މިބަލިން ސަލާމަތްވުމުގެ އުންމީދު ބޮޑީ، ރައްކާތެރި އަދި ރަނގަޅު ވެކްސިނެއް ޖަހައިގެންނެވެ.

މި ވެކްސިނަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ނަމަވެސް، އެހެން ވެކްސިންތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިިންވެސް ވަނީ ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ތިން މަރުހަލާއެއްގައި ޓެސްޓްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު