ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ލައިވް ކަވަރޭޖް: މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގްރީން ޒޯނުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް
18:25:54

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 31 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައި.

17:39:50

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަހުމަދު (މޮސްޓާ)ވެސް ދަނީ މުޒާހަރާގެ ގްރޫޕެއް ލީޑްކުރައްވަމުންކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައި.

17:32:38

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 17 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ބުނެފި

17:29:13
17:24:00
17:23:33

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުން މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް ޖައްސަމުން. މިހާރު އެފަރާތްތަކުން ތިބީ މަސް މާރުކޭޓަށްވުރެ ފަހަތުގައި

17:19:00
17:18:00

ޕީއެންސީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓް އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގެ ކެނޑިޑޭޓް އަހުމަދު ނަރީޝް ހައްޔަރުކޮށްފި

17:16:00

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ޝައިން ޓްރީ ބިލްޑިންގގެ ކުރިމަތީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުން. އެ އިމާރާތަކީ ރައީސް ޞާލިހް އަދި މެޑަމް ފަޒްނާ އަހުމަދުގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ތަނެއް

17:16:00
17:14:00

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު (ސްޕައިކަރ) ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

17:11:00
17:10:00
17:08:00

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅުގެ އެކްޓިވިސްޓް ސްޓެެޕް އައްޔަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

17:07:00
17:05:01

މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބޭ. މިއީ ގްރީން ޒޯންގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއް

17:02:00

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ގްރޫޕްތައް ހެދުމަށްފަހު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ފެތުރިފައި.

17:01:00
16:59:00
16:57:00

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ގްރީން ޒޯނާއި ދިމާލަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން.

16:53:00
16:52:00

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންތަކެއް މިހާރު ދަނީ ޒިކުރާ މިސްކިތް ކުރިމަތީގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

16:51:00

މި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން އެސްއޯ ފުލުހުން ދަނީ ރަތްކުލައިގެ ޓީޝާޓް ލައިގެން ތިބި ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރަމުން. ރަށްދެބައި އަދި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ސަރަހައްދަށް އިތުރު އެސްއޯ ފުލުހުން ދެންމެއަކު އަތުވެއްޖެ

16:41:00

މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން މިވަގުތު ތިބީ ޗާންދަނީ މަގުގައި. ނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަދިވެސް ތިބީ އަރަބިއްޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ކާރުބާރޫ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް އަންނަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުން

16:39:00
16:38:00

އެ ސަރަހައްދުން އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، ބައެއް ބައިވެރިން ވަނީ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި.

16:37:00
16:35:00

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. މި އެއްވުމުގެ ސަބަބުން މަޖީދީމަގާ ޗާންދަނީ މަގު ގުޅޭ ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތީގެ ޓްރެފިކަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައި.

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ "މަގޭ ފުލެޓު ކޮބާ؟" މުޒާހަރާ ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މިއަދުގެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ މަޖީދީ މަގު ޢަރަބިއްޔާ ފުލެޓުތައް ހުރި ސަރަޙައްދުގައެވެ. މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ގިނަ އަދަދެއްގެ އެސްއޯ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި މުޒާހަރާގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ގެނެސްދެމުންދާނެއެވެ.

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ހައިސިޔަތުން ބުނެލަން އޮތީ އަނިޔާވެރި ނުވުމަށް. ޢެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ނުކުރާތި.

ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު