ADS BY INTERNATIONAL AID

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެހީވުމަށް ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ނުކުމެއްޖެ

- 5 days ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

މާފަންނު މުއިވެޔޮ މަގު ބަންދުކޮށްގެން، ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަދެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންއަކަށް، ފުލުހުން އެދިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މުއިވެޔޮ މަގު ސަރައްހަދު މިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ސިފައިން އެސަރަހައްދުގައި އަންނަނީ ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

ފޮޓޯ: ފައިލް

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު