ADS BY PIZZA KITCHEN

ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީވެސް ޕީޕީއެމްއަށް!

- 3 weeks ago 0 - ރިމާހް

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ރ.އިނގުރައިދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި ފަރާތްތަކުން ނަގައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

"ވޮއިސް"އަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 369 ވޯޓާއި އެކު، ރ.އިނގުރައިދޫ ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ. މުޙައްމަދު ޖަލީލުގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވި ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަންއެެވެ.

ޖަލީލްގެ އިތުރުން ދެން ކައުންސިލަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ މެޖޯރިޓީވެސް ލިބިފައިވަނީ ޕީޕީއެމްއަށެވެ. އެފަރާތްތަކަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ ޢިބާދުﷲ މުޙައްމަދު, ފާޠިމަތު ހިޝްމާ, ސީޒާ ޢަބްދުލްޙަކީމް އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު ޒުހައިރު ޢަބްދުﷲ އެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު