ADS BY PROSSIMO

ދިވެހިންނާއެކު އިނގިރޭސި ސަފީރުވެސް ރޯދައަށް!

- 3 weeks ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

މި ފެށުނު ރަމަޟާންމަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްލިމުންނާއި ބައިވެރިވެ، ރޯދަ ހިފައި ކީރިތި ޤުރްއާންވެސް ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް އިނގެރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެރޮން ރޮސްލަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

އެކަމަނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހީންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިދިޔަ ރޯދަމަހު ކޯވިޑް-19އާއި ހެދި، ފުރަބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން ރޯދައަށް ހުންނަން އުނދަގޫވި ކަމަށްވެސް ޓްވީޓުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ރޯދައަށް ހުރުމާއިމެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެރޮންގެ ޓްވީޓަށް ރިޕްލައި ކުރި ބައެއް މީހުން ވަނީ ތިން ކަދުރާއި ފެންތައްޓަކުން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނަސޭހަތް ދީފައެވެ. އަދި އޭގެ 30 މިނެޓު ފަހުން ބޭނުން ކޮންމެވެސް ކާއެއްޗެއް ކެއުމަށްވެސް ލަފާދީފައިވެއެވެ.

ރޯދަ ހިފުމާއިއެއްކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާންވެސް ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް ކެރޮން ހާމަކުރެއްވިއިރު، ކީރިތި ޤުރްއާން މާނައާއިއެކީގައި ވިދާޅުވުމަށްވެސް ބައެއް މީހުން އެދިފައިވެއެވެ.  

83%

0%

16%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ރޯދަޔަކައްނޫން ނުކައި ހުރީ

ހަބަރު