ADS BY INTERNATIONAL AID

ވޮއިސް އަދި ސަލަފް ޖަމުޢިއްޔާ ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް!

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޖަމުޢިއްޔަތުއްސަލަފް އަދި "ވޮއިސް"އިން ގުޅިގެން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

"ޑޯން ޓު ޑަސްކް"ގެ ނަމުގައި މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި ސުވާލު މުބާރާތުގައި އުމުރުން 10 އަހަރާ 16 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކޮންމެ ކިޔަވާ ކުއްޖަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. މި ސުވާލު މުބާރާތުގެ ސުވާލު، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރު، "ވޮއިސް"ގެ ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓަރގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ގޫގްލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސުވާލަށްވެސް ޖަވާބު ދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖަހާއިރެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސުވާލަށް ރަނގަޅު ޖަވާބުދޭ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ހޮވޭ ދަރިވަރަކަށް، ހުޅުމާލޭގެ މަޝްހޫރު "ޕިއްޒާ ކިޗަން"އިން ހަދިޔާކުރާ ޕިއްޒާއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ނަސީބުވެރި ކުއްޖާ ގުރުއަތުން ނެގުން އޮންނާނީ ސަލަފް ޖަމްއިއްޔާގެ ވައިބަރ ގްރޫޕުގައެވެ.

ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މިފަދަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދީނީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމެވެ. މި ފުރުޞަތުގައި މި ނޫހުގެ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމުން، މި ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް ތަފާތު ގިނަ ކޮންޓެންޓްތަކެއް ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު