ADS BY OOREDOO

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު މަންމޯހަން ސިންގް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

- 3 months ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ މަންމޯހަން ސިންގް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ ވެރިރަށް ދިއްލީގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އުމުރުން 88 އަހަރުގެ މަންމޯހަން ސިންގް ފަރުވާ ހޯއްދަވަން ވަޑައިގަތީ ކޮވިޑްގެ އަލާމަތްތައް ފެނުމާއެކުގައެވެ. އޭގެ އެއްދުވަސްކުރިން ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ އެއްވުމެއްގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ޢިންޑިޔާ ގަ ނެތް އަމިއްލަ ޤައުމުގެ މީހުން އަންދަވާލާނެ ރޮދިފުކެއް ވަރުވެސް . ޢެކަމަކު ރާއްޖެ އާ ހެދި މޮޔަ ބޮލައް އަރާފަ . ޢަމިއްލަ ޤައުމާހެދި އުޅުނިއްޔާ މާ ރަގަޅު ވާނެ. ނެއްވަރުން ވެސް ދެއްކެން.

ހަބަރު