ADS BY PIZZA KITCHEN

މަތިވެރިން ގިނަބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އއ.މަތިވެރިން ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މަތިވެރި ހެލްތު ސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެރަށުން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ޓެސްޓު ކުރުމުންނެވެ. ބަލި ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ވަނީ ކަރަންޓީނުކުރެވިފައެވެ.

މަތިވެރިން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ވަނީ ރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު