ADS BY OOREDOO

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް، 18 ކޮވިޑް ޕޭޝަންޓުން މަރުވި

- 2 months ago 1 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ގުޖުރާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެެވެ.

ADS BY OOREDOO

ހަތަރު ފަންގިފިލާގެ މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވިޑް ވޯޑުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް ވޯޑުގައި 50 ޕޭޝަންޓުން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުމުން، ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރެއިން މަރުވީ 12 މީހުންނެވެ. ދެން ތިބި މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ސަލާމަތްކޮށްގެން، އެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގެންދިޔުމުގެ ތެރޭގައެވެ.


100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ޢަވަސް ފަރުވާ އެދިނީ. މި ޤައުމުގަ ވެސް އުޅޭނެ އަންދާ ބައެއް. ޢިންޑިޔާ އަށް މިދުވަސް ވަރު ބޭނުން ތެރިވާނެ އަންދާ ކުދިން ކޮޅު.

ހަބަރު