ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކުރިއަށްއޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ އިތުރު ޝިޕްމެންޓެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

- 2 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ އިތުރު ޝިޕްމެންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޝީލްޑް ބްރޭންޑުގެ ވެކްސިންގެ އާ ޝިޕްމަންޓެއް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމުތައް މިހާރު ހަމަޖައްސަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ދެ ހަފުތާ ނަގާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފަށާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއް ފަދައިން، ރާއްޖެއަށް ވެސް މި ވަނީ ވެކްސިން ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި ކަންކަން ޙައްލުކުރެވި، ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒްތައް ރާއްޖެއަށް ލިބެންދެން، އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން “ކޮވިޝީލްޑް” ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމަށް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑައިލާފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައްޔާއި، ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވެކްސިން ޖަހައިދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން “ކޮވިޝީލްޑް” ވެކްސިން އަލުން ޖަހައިދޭން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު