ADS BY PIZZA KITCHEN

ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލުމަށް: އެމްޑީޕީ

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ދީފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި އެ ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޕާޓިން ދެންމެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީން ދެކޭ ގޮތުގައި އެހަމަލާއަކީ ސީދާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލުމަށް ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މި ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ މިހާރުން މިހާރަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ދުޢާއަކީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިޔުރިޓީ އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާއަށް މިވަގުތު އޭޑީކޭގައި ގެންދަނީ ފަރުވާ ދެއްވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު