ADS BY PIZZA KITCHEN

ޔޫރޮޕާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާރެއާލް ހޯދައިފި

- 3 weeks ago 0

ޔޫރޮޕާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާރެއާލް ހޯދައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޕޮލެންޑްގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ފަައިނަލް މެޗު ވިލާރެއާލުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފައެވެ. 

ފައިނަލް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ވިލާރެއާލްއިންނެވެ. މިލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ 29 ވަނަ މިނިޓްގައި ވިލާރެއާލްގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 9 އެއް ޖެރާޑް މޮރޭނޯ އެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް އެއްވަރު ކޮށްދިން ލަނޑު 55 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖަހައިދިނީ އެޓީމުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 7 އެޑިންސަން ކަވާނީއެވެ.

މެޗުގެ 90 މިނިޓްގައި ނަތީޖާ އެއް ނުނެރެވުމުން ކުޅެވުނު 15 މިނިޓްގެ ދެހާފުގައިވެސް އިތުރަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުނެވެ. ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ޔުނައިޓެޑަށް ނާކާމިޔާބުވީ އެޓީމުގެ ކީޕަރު ޑެހެއާ ޖެހި ޕެނަލްޓީއެވެ. ޑެހެއާ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ވިލާރެއާލްގެ ކީޕަރު މަތަކުރީއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު