ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 165 ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ!

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު، މިއަދު ހެނދުނު 6:14 ހާއިރު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 165ވަނަ މީހާއެވެ.

މިއައެކު މިއީ މިބަލި ޖެހިގެން މިއަދު ނިޔާވި ހަތަރުވަނަ މީހާއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު