ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އަމީރު އަހުމަދު މަގު މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވާލަނީ

- 4 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބަންޑާރަ ކޮށި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އަމީރު އަހުމަދު މަގު މިއަދު ހަވީރު އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ކުރިން މާބްލް ޖަހާފައިވާ މި ސަރަހައްދުން މާބްލް ނައްޓައި، މިމަގުގައި އަލުން ގާ އަޅާފައިވަނީ ޓްރެފިކްއަށް ލުޔެއް ގެނައުމަށްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަދު ހަވީރު މިމަގު އާންމު ޓްރެފިކަށް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ކުރިއެކަޭ އެއްފަދައިން ހުޅަނގުން އިރަށް އެމަގުން ދުއްވޭނެއެވެ.

މިމަގުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ފްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީއާއި މާލޭ ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ.

މިމަގުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ކަފިހި ހުރަސްވެސް ކުރަހައި، ހިނގާ މީހުން ހުރަސްކުރަން ފަސޭހަވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ތަރައްގީކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

މެގަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމާލީ.ސާބަހޭ

ހަބަރު