ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ އދ. ކުނބުރުދޫ، ފެހިގެ، އަޙްމަދު ނައުފަލް (26އ) އެވެ.

މި ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާއިލާއަށް އޭނާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއްނުވާ ކަމަށާއި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން އާއިލާގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް މިކަން ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީކުރަމުންނެވެ.

އަޙްމަދު ނައުފަލްގެ ޚަބަރެއް އެންމެ ފަހުން ވީއިރު އޭނާ އުޅެމުންއައީ ރައްޓެއްސަކާއެކު މާލޭގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނައުފަލްގެ އާއިލާއިން އޮންލައިން ނޫހަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ނައުފަލް ގެ ޚަބަރެއް ނުވާތާ 3 ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން އޭނާ އާއި ގުޅުނު އިރު ހުރީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށެވެ.

ނައުފަލްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި އެ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު