ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ އަރުވައިގެން ދަތުރު ކުރަމުންދަނިކޮށް އެފްއެސްއެމްގެ ބާޖެއް އުރިއްޖެ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގިނަ އަދަދަކަށް ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެފްއެސްްއެމްގެ ތެޔޮ ބާޖެއް ށ.ނޫމަރާ ކައިރިން އުރިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ބަރުކޮށްގެން، 5 މީހުންނާއިއެކު ދަތުރުކުރި އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ބާޖު "މެކުނު"، ށ.ނޫމަރާގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ނެރުމައްޗަށް އުރިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޯދަރން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންއިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:59 ހާއިރުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ބާޖު ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ށ.ފޯކައިދޫއިން ފުރައިގެން ހދ.ނޭކުރެންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. މެކުނު ބާޖު ފަރަށް އެރިއިރު އޭގައި އެއްލައްކަ ލީޓަރު ޑީސެލާއި 15،000 ލީޓަރު ޕެޓްރޯލް ހުއްޓެވެ. މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ތެޔޮ ލީކްވުމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ސިފައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެފްއެސްއެމްއިން ދަނީ މި ބާޖު ފުންކުރުމަށް އެހެން ބޯޓެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު