ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ސައުދީން އެހީވަނީ

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގެ އަޒުމުގައި ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެެރޭޝަނާއި ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެެރިރަށް ރިޔާދް ގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައުދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޔާސިރް އަލް މިސެހާލެވެ. އެފްއޭއެމުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލެވެ.

މީގެއިތުރުން އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) އާއި ސައުދީ ފުޓްބޯޅައިގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހިމް އަލް ކަސީމް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައަށް ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެއް ކަމަށާއި، ސައުދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއެކު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭގޮތުން ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދެ ފެޑެރޭޝަން ގުޅިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އެހީތަކެއް ދިނުމަށް ސައުދީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު