ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން: ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާއަށް މޮޅެއް

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލިފައިންގައި ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެންމެފަހުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވެނެޒުއޭލާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަދި ބްރެޒިލް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗިލީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވިފަހުން އާޖެންޓީނާ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ނަމަވެސް މި މެޗުގައި މެސީގެ އަސްލު ކުޅުމެއް ނުފެނުނެވެ. އޭނާ ބޮޑަށް ފެނުނީ މަޑުމަޑުން ހުރިތަނެވެ.

މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ވެނެޒުއޭލާގެ ލުއިސް މާޓިނޭޒް އަށް ވަނީ ރަތްކާޑެއް ދައްކާފައެވެ. މެޗުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަތްކާޑު ދެއްކީ މެސީއަށް ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އާޖެންޓީނާ އިން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ މިނެޓު ހަމަވެގެން ރެފްރީ ދެއްކި އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޖިއޮވާނީ ލޮ ސެލްސޯގެ އެހީއާއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު މި ނަތީޖާއާއެކު ނިމުނުއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި އާޖެންޓީނާއިން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒްގެ އެހީއާއެކު މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޔޯކިން ކޮރެއާއެވެ.

މި ލަނޑު ޖެހިތާ ތިން މިނެޓުފަހުން އާޖެންޓީނާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެންޖަލް ކޮރެއާ އެވެ. މެޗުގައި ވެނެޒުއޭލާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ރެފްރީ ދެއްކި އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. މި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޔެފަސަން ސޮޓެލްޑޯ އެވެ.

ބްރެޒިލް މޮޅުވީ ޗިލީ އާއި ވާދަކޮށް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މޮޅާއެކު ބްރެޒިލް ވަނީ ކޮލިފައިންގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑު ދަމަހައްޓާފައެވެ. މި މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެވަޓަން ރިބެއިރޯ އެވެ.

މި މޮޅާއެކު ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ދެކުނު އެމެރިކާ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ބްރެޒިލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 21 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެވަނައިގައި އާޖެންޓީނާ އޮތީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

25%

75%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު