ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 179 މީހުން!

- 1 week ago 2 - ފަހީމް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު 129 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 129 މީހަކު ވަނީ އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 42 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 120 މީހަކާއި އޮޕަރޭޝަނުގައި އޮތް ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 17 މީހެކެވެ.

މިއަދާ ހަމައަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 81653 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މި ބައްޔަށް 25 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 79448 އަރާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު