ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެސްއެމްއީ ލޯން ނެގި މީހުންނާއި އަދާނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތެއް މަޖިލީހަކަށް ނުދިން

- 1 week ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

އެސްއެމްއީ ލޯން ލޯން ނެގި މީހުނާއި އަދާނުކުރާ މީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިއްސާކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އިންކާރުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު، އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްއެވެ. އާޒިމްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، މި ލޯން އަދާކުރަނީ އެސްޑީއެފްގެ ނަމުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ކުންްފުނިންް ކަމަށެވެ. 

އެ ކުންފުންޏަކީ މާލީ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަރުކަޒީ ބޭންކު (އެމްއެމްއޭ)އިން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އާޒިމް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސިއްރުކުރެެވިފައިވާ މައުލޫމާތެެއް ކަމަށް މިނިސްްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

"މި މައުލޫމާތުތަކީ ފިޔަފާރިތަކުގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތަކެއް. އަދި މިއީ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސިއްރު ހިމެނޭ ހައްސާސީ މައުލޫމާތުތަކެއް." މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އާޒިމް އެދިފައިވާ މައުލޫމާތު ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ހޯދައިދެެއްވުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު