ADS BY PIZZA KITCHEN

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސްކޮޑުން ބަކާ އާއި އިރޭ ބާކީކޮށްފި

- 1 week ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވާން ޓީމު ގަތަރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން 30 ކުޅުންތެރިންނަށް މަދުކޮށްލި ސްކޮޑުން މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) ނަން އުނިކޮށްފި އެވެ.

އަންނަ މަހު މާލޭގައި ފަށާ މުބާރާތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނެގި ސްކޮޑުން ޖުމްލަ ފަސް ކުޅުންތެރިއެއް ވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ. ގަތަރަށް ފުރާނީ މި ކުޅުންތެރިން ނުލައެވެ.

ބަކާ އާއި އިރޭގެ އިތުރުން ސްކޮޑުން ދެން ބާކީކުރި ކުޅުންތެރިންނަކީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ މުހައްމަދު އަޖުފާން އާއި އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) ގެ އިތުރުން ކުލަބް ގްރިންސްޓްރީޓްސްގެ މުހައްމަދު ސާއިފު އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ބަކާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މެދުތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ބަކާ އަކީ 2018 ގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވެސް ބަކާގެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދިޔަ އެވެ.

ގަތަރު ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް ގައުމީ ޓީމު ފުރާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. މި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަަށް ހަަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ގަތަރުގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ޕްރެކްޓިސް މެޗުތަކެއް ކުޅެން ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ. ޓީމު އެނބުރި މާލެ އަންނަން މިހާރު ނިންމާފައި އޮތީ މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މުބާރާތަށް އެކުލަވާލާ ފައިނަލް ސްކޮޑު އިއުލާނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގަތަރު ކޭމްޕަށްފަހު ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ލީގު އުސޫލުން ކުރިޔަށްދާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ނޭޕާލާއެވެ. އެ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 1 ގެ ރޭގަނޑުއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު