ADS BY PIZZA KITCHEN

ނިއުކާސަލް އާއި ޔުނައިޓެޑު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ: ސޯލްޝެއާ

- 5 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިއަދު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ކުޅޭ މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެން އަރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޯޗު ސޯލްޝެއާ ދީފިއެވެ.

ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އެ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅިިފައިވަނީ މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނީ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސޯލްޝެއާ ވަނީ ދީފައެވެ.

ސޯލްޝެއާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަދި ޓީމުގައި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭތީ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުރިޔަށްހުރި މެޗުތަކުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ނިއުކާސަލް މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ރޮނާލްޑޯ ފެންނާނެ ކަމަށް ކޯޗު ބުނި ނަމަވެސް އަންނަ ހަފުތާ ފަށާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔަންގް ބޯއިސްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ރޮނާލްޑޯ ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޯޗު ވަނީ ދީފައެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދެ އަހަރުދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 12.8 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ރޮނާލްޑޯ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2003 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އޭރުގެ ރެކޯޑު ފީއެއް ކަމަށްވާ 12.24 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އެ ކުލަބުގައި ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު 2008 ވަނަ އަހަރު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އޭނާ އެނބުރި ޔުނައިޓެޑަށް އައީ 12 އަހަރަށްފަހުއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި ރޮނާލްޑޯ 2003 އިން 2009 އަށް ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ އެއް ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ތިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު، އެފްއޭ ކަޕް އަދި ލީގު ކަޕް ހޯދާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި 292 ގޯލު ޖަހާފައެވެ.


0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު