ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، އެނބުރި އައުން ތަފާތު!

- 5 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އެނބުރި އައި މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މި މެޗު ޔުނައިޓެޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މިއީ 12 އަހަރަށްފަހު އެނބުރި ކުރީގެ ކުލަބަށް ބަދަލުވެ ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑެވެ. މި ދެ ލަނޑާއެކު މުޅި ދަނޑު ގުގުމާލިއެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑެއް މި މެޗުގައި ނުކެނޑެއެވެ.

މިއީ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ހޯދި ތިންވަނަ މޮޅެވެ. މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޔުނައިޓެޑެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުުތުގެ ލިބުނު ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ ޔުނައިޓެޑު ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ 56 ވަނަ މިނެޓްގައި ނިއުކާސަލް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަވިއޭ މަންކިއުލޯ އެވެ.

ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މި ލަނޑު ޖެހިތާ ހަ މިނެޓުފަހުން އަލުން ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ޝޯ ދިން ބޯޅައަކުންނެވެ. 

ޔުނައިޓެޑުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އެވެ. މިއީ ޕެނަލްޓީއޭރިއާގެ ބޭރުގައި ހުރެ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ހިތްގައިމު ލަނޑެކެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ހަތަރުވަނަ ގޯލު މެޗުގެ ފަހު މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖެސެ ލިންގާޑެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ދެން ބައްދަލުކުރާނީ ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑާއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު