ADS BY PIZZA KITCHEN

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ރައީސް ލޯންޗުކޮށްފި

- 4 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރަސްމީ ތީމް އަކަށް "މަގޭ މަހަލްދީބް" ހަމަޖައްސާ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިިޕްގެ ތީމަކަށް "މަގޭ މަހަލްދީބް" ހަމަޖެއްސި އިރު މުބާރާތުގެ ރަސްމީ ސްލޯގަން އަކަށް ދީފައިވަނީ "ތިންވަނަ ފަހަރު، މީއެ ފަހަރު" އެވެ

ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މައުސޫމް އާއި ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އެވެ.

މި ސްލޯގަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ ފަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އުފުލާލާފައެވެ.

ބޭރުގެ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ކަމަށްވާ ވޯލްޑްކަޕް އަދި ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތީމްތަކުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލާ، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތައް ދިވެހިވަންތަ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު "ނޯވާ އެސޯސިއޭޓްސް" އިން ވަނީ ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މުބާރާތެއް ޕްރޮމޯޓުކުރާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި މި މުބާރާތުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޕެކޭޖުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނެ މެސްކޮޓް އަކަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ސްނެޕާ" އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ދީފައިވާ ރެޑް ސްނެޕާސް ނަމުގެ މިސާލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެސްކޮޓެކެވެ.

އެފްއޭއެމުން ބުނީ ކެމްޕެއިންގެ ބްރޭންޑް އުސޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މި މުބާރާތުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ވަނީ މި މުބާރާތް މިހާތަނަށް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަައެވެ. އެއީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން 2008 ގައި ބޭއްވި މުބާރާތާއި ބަންގާޅުގައި 2018 ގައި ބޭއްވި މުބާރާތެވެ. މި ދެ ފަހަރުވެސް ރާއްޖެ ތަށި އުފުލާލީ އިންޑިއާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ލީގު އުސޫލުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާނީ އޮކްޓޯބަރ 1 އިން 16 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން އެކަނި މި މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު